Com ens organitzem

Com s’estructura el Grup Scout
Estatuts

Consell Directiu:

  • President: Josep Lluis Ulizarna i García-Gamarra
  • Vicepresidenta: Laura Gómez Echevarria
  • Secretaria: Empar Navarro i Juste
  • Tresorer: Miguel Gómez Chirivella

Estructura Educativa

El nostre grup scout s’estructura educativament en grups d’edat existents, distribuint-se de la següent forma:

Castors: Xiquets/as de 6 a 8 anys.
Llobatons: Xiquets/as de 8 a 11 anys.
Scouts: Xics/as d’11 a 15 anys.
Rovers: Joves de 15 a 20 anys.

Contínuament es desenvolupen multitud d’activitats educatives (veure calendari). La major part són organitzades pels propis scout i coordinades pel seu monitors que posseeixen la titulació necessària per a dirigir-les.

Les activitats són molt variades. Entre les més comunes figuren els tallers i jocs educatius en el local scout, les eixides a la naturalesa els cap de setmana i l’organització de campaments durant el nadal, la setmana santa o l’estiu. Aquest nucli principal d’activitats és enriquit per altres pròpies de cada secció, que depenen de l’edat dels seus membres.

Los comentarios están cerrados.