Visió i misió

La nostra Visió del Món

Creiem en un món millor, més just i solidari, on la cura del medi ambient, el respecte als drets humans i l’entesa entre les persones i els pobles siga una realitat. Per això considerem i valorem l’educació no formal en el temps lliure que realitza l’Escoltisme.

Nostra Misió Educativa

Com a conseqüència, la missió del nostre grup scout és col·laborar en a l’educació dels xiquets i joves, a través de l’adquisició de competències, habilitats socials i un sistema de valors per a ajudar a crear un món millor on les persones puguen desenvolupar-se com a individus i jugar un paper constructiu en la societat.

Per a aconseguir aquesta missió:

  • Eduquem en la llibertat, la justícia, la solidaritat i la responsabilitat personal i comunitària, en el marc de la convivència, el respecte i el servei.
  •  Promovem aquells valors , inherents a la persona, que ajuden a superar l’individualisme i el materialisme, i afavorisca la formació de la seua personalitat.
  •  Despertem l’esperit crític i participatiu, respectant la llibertat personal i promovent hàbits de vida saludable, que permeten analitzar les ideologies i opcions que la societat presenta per a posteriorment triar una opció de vida.
  •  Impulsem la comprensió i el desenvolupament en la nostra societat, promovent la cura i defensa del medi ambient i estimulant accions de cooperació i servei als altres.

Pertanyen al Moviment Scout més de 28 milions de persones, entre joves i adults, homes i dones, repartits en 217 països i territoris que comparteixen un mateix sistema de valors a través de la Promesa i la Llei Scout

Los comentarios están cerrados.