Presentació

El Grup Scout

 Des de l’1 d’abril de l’any 2006, és present a Catarroja el nostre Grup Scout que es va crear en 1978 amb el desig de ser un referent en l’associacionisme juvenil local en l’àmbit socioeducatiu i del temps lliure.

Al llarg d’aquests anys el grup scout IWANA-VIII s’ha convertit en una associació prestadora de serveis a la joventut i per tant amb personalitat jurídica pròpia, pertany a la Federació Scout de la Comunitat Valenciana i vinculat a Scouts de Catarroja.

La nostra acció educativa es plasma any a any en l’anomenat Pla Anual, que recull, no sols els objectius educatius a aconseguir al llarg del curs scout, sinó les activitats a desenvolupar i les eixides, excursions i campaments a realitzar. De manera pràctica se sintetitza en un Calendari Anual, per la qual cosa els pares tenen, a principi del curs, una guia completa de les activitats del Grup Scout.

El Grup Scout segueix els postulats educatius del fundador de l’Escoltisme Lord Banden Powell i per això és profundament democràtic i participatiu en els seus principis i accions, estant allunyat de qualsevol totalitarisme o integrisme religiós.
No és confessional, però sí creient, puix que, acceptant les creences personals de cada scout, entén que han de ser respectades per igual. Per això no utilitza el Mètode Educatiu Scout per a fer proselitisme, adoctrinament o altres finalitats allunyades dels Principis Scouts.

Ferm en aquestes conviccions, la nostra missió és oferir a la infància i joventut de Catarroja un complet Programa Educatiu centrat en cinc àrees educatives: naturalesa, relacions personals, salut, personalitat i servei, que faciliten al scout l’adquisició d’actituds positives i la interiorització de valors com la convivència, tolerància i respecte. Per a la qual cosa desenvolupa un extens catàleg d’activitats setmanals i mensuals centrades en la Naturalesa en la qual aprenem i de la qual aprenem.

Treballem per la convivència entre pobles i ciutadans. Per això els campaments internacionals scouts són una proposta pedagògica característica i diferencial del Grup Scout. Aquests són una oportunitat per a conéixer scouts d’altres països, treballar i conviure amb ells.

No obstant això hem de manifestar que aquests campaments no suposen un gran poder adquisitiu per part dels seus participants. Les activitats de captació de fons permeten realitzar-los a preus molt semblants als d’Espanya.

Creiem en un Escoltisme profundament arrelat a Catarroja i per a això estem creant una forta vinculació amb l’Ajuntament i institucions locals, col·laborant amb elles i amb la resta d’entitats cíviques i ciutadanes de Catarroja. Els nostres locals estan oberts a quantes iniciatives es puguen proposar.

A diferència d’altres grups més piramidals i directius, el grup scout s’estructura de forma horitzontal i democràtica:

L’Assemblea de Grup, òrgan format per scouters i pares de membres del Grup, acorda aspectes de gestió com ara la contractació d’assegurances, la quota anual, el pressupost, el balanç anual i el calendari d’activitats. En ella s’informa dels programes educatius de les diferents seccions i dels campaments.

L’acció educativa és dirigida i coordinada pel Consell de Grup, equivalent a consell directiu d’una associació i format pels educadors scouts de les diferents seccions. Es reuneix setmanalment, sent l’òrgan màxim de decisió educativa. Porta el dia a dia de la progressió dels scouts, dissenya el Pla Anual i els diferents programes educatius, acorda l’admissió de nous membres i educadors asi com el funcionament i viabilitat de les diferents seccions.

Les seccions són la vertadera raó de ser del Grup Scout, en elles s’agrupen per edats els xiquets i joves membres del Grup . Cadascuna d’elles tenen un nom característic en funció de l’ambientació i sentit d’aquesta: Castors, xiquets i xiquetes de 6 i 7 anys; Lobatos, xiquets i xiquetes de 8 a 11 anys; Scouts, adolescents de 12 a 15 anys i Rovers, joves de 16 a 19 anys. Cadascuna d’aquestes seccions desenvolupa un programa educatiu propi i adaptat a l’edat dels seus membres en un ambient de companyonia, companyonia i amistat.

En el dia a dia de la gestió administrativa, el Consell de Grup és ajudat pel Comité de Grup, format per adults i pares de scouts que desitgen col·laborar en el bon funcionament del Grup.

En conjunt, scouts, pares i educadors scouts formen una comunitat educativa oberta, no confessional i apartidista, que treballa per i per als joves i xiquets de Catarroja, que no discrimina per raó de gènere, raça, creences religioses o posició social.

Tots aquests principis i proposta es recullen extensament en el nostre anomenat Ideari Educatiu, que es troba disponible en aquesta mateixa web.

Los comentarios están cerrados.