Ideari Educatiu

Ideari Educatiu del Grup Scout Iwana VIII

 

Pretenem amb aquest document donar una idea dels principis i la filosofia educativa que ens motiven i ens impulsen des de fa 35 anys. Es tracta d’una senzilla “declaració d’intencions “i explicació succinta del nostre programa, mes extensament explicat en la P.E.G. (Projecte Educatiu de Grup) a la seua disposició.

Com a Grup Scout germanat amb tots els scouts del món sencer, assumim les línies marcades per la Constitució Scout Mundial i del fundador del moviment Baden-Powell, fent la nostra tasca educativa en la realitat concreta de l’ Horta Sud a la ciutat de Catarroja. Estem oberts a tots els matisos de cada grup scout col·laborant amb tota mena d’ells, però mantenint la nostra independència i el nostre caràcter laic, integrant totes les idees , per això  ara som més que mai els SCOUTS DE CATARROJA.

Som un grup de joves i adults compromesos de manera lliure i voluntària amb un moviment d’educació no formal, anomenat Escoltisme , complementari de la família i de l’escola, que procura el desenvolupament integral i l’educació permanent de xiquetes, xiquets i joves.

Treballem aquesta educació no-formal en cinc 5 àmbits: el desenvolupament personal, el desenvolupament interpersonal, el medi ambient, el desenvolupament social i els valors scouts. Tots ells a través del MÈTODE EDUCATIU SCOUT, el qual es caracteritza per la conjunció de diversos elements que només es donen en ell i ho fan genuí. Aquests elements són : la promoció de l’autoformació guiada pels seus educadors, l’educació per l’acció, un marc simbòlic de referència, la vida en la naturalesa , programes atractius el mètode de projectes i el sistema d’equips.

Realitzem les nostres activitats Programant-les segons el curs escolar, al qual nosaltres cridem Ronda Solar. Habitualment les efectuem els dissabtes al matí (a vegades també a la vesprada) com a preparació per a les eixides de cap de setmana, acampades i excursions, on posem en pràctica les competencies adquirides, els valors i els compromisos que ens fan créixer i desenvolupar el caràcter.

Els xiquets i joves estem organitzats per grups d’edat orientats per educadors scouts voluntaris especialitzats, anomenats scouters.

Tots aquests educadors formen part del Consell de Grup, òrgan que s’encarrega de la gestió integral i de la consecució del Programa Educatiu. En l’es integren educadors sèniors amb gran experiència, educadors joves amb experiència i educadors molt joves amb poca experiència, tots ells en contínua formació sumant aportacions molt variades per les diferents generacions que ho componen.

Els pares es troben presents a través de l’Assemblea de Grup, que es convoca una o dues vegades a l’any i on s’informa dels fets transcendentals, campament d’estiu,etc., i també en el Comité de Grup, amb reunions periòdiques i on s’integren el coordinador de grup, alguns educadors, adults simpatitzants i alguns pares. Aquest ajuda a desenvolupar tasques d’infraestructura, econòmiques i administratives.

El Grup Scout Iwana-VIII es troba sustentat per la idea de la persona que volem i del mètode per a treballar per ella. Aquesta ha romàs mantenint la mateixa filosofia des de l’any 1978, perfeccionant-se i adaptant-se als canvis socials, econòmics i de tota indole que s’han produït. Aquesta és la nostra força.

Hui apostem mes que mai pel Medi Ambient, per fer-ho sostenible i deixar-ho en llegat a les generacions futures. Creiem també que hem de posar-nos al servei de la comunitat i afermar-nos en ella, per això hem elaborat un pla que va mes allà del mer grup scout, que posa com a meta el futur i que es desenvolupa en les següents línies: Dues associacions prestadores de serveis a la infància i la joventut, a través de les que es realitzen el gruix de les activitats.

  •  Una associació juvenil integrada en la xarxa de Consells de la Joventut de la CV.
  •  Una escola oficial d’animadors juvenils pròpia, encarregada de la formació d’educadors i adults (EAJEF, des de 1985).
  •  Una Aula Integral de Serveis per a la infància i la joventut (desenvolupa escoles d’estiu, nadal i setmana santa, ludoteca, etc) .
  •  Un Equip Scout d’Estudi i Actuació en el Medi Ambient (ESIWAREMA )
  •  Un Departament de Relacions Institucionals i amb altres entitats afins (grups scouts, associacions juvenils, centres educatius, etc.)

En resum, desitgem fer participes de totes aquestes il·lusions i projectes als pares de scouts no solament perquè depositen la seua confiança en nosaltres inscrivint als vostres fills i assegurant la seua assistència, si no perquè es involuvren en la mesura de les vostres possibilitats en la nostra tasca.

“ el compromís és una eina de creixement tant per al subjecte que el realitza com per al col·lectiu davant del qual es compromet “ ( Baden-Powell )”

 El Consell del Grup Scout Iwana VIII

 

Los comentarios están cerrados.